Πολιτική Απορρήτου GDPR

Αποδέχομαι ότι τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τυχόν δεδομένα υγείας) που παρέχω με την παρούσα φόρμα επικοινωνίας, θα τύχουν επεξεργασίας από τις εταιρίες του Ομίλου «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» (στο εξής «ο Όμιλος») ως Υπευθύνου Επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της ενημέρωσης μου για τις υπηρεσίες του Ομίλου, καθώς και για παροχή βοήθειας και υποστήριξης μου, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας.

Κατανοώ ότι μπορώ να ανακαλέσω την παραπάνω συναίνεση, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση pslaw@asklipios.com.gr