Τεχνολογία

Τεχνητή Νοημοσύνη

Μαγνητικοί Τομογράφοι 3T with BioMatix – Confidence to deliver.

Οι νέοι μαγνητικοί τομογράφοι 3Τ που έχουν εγκατασταθεί στα Ιατρεία ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ είναι σύγχρονοι και πολύ εξελιγμένοι με άνοιγμα διαμέτρου (bore) 70cm, καθιστώντας την παραμονή του ασθενή στον χώρο εξέτασης ιδιαίτερα άνετη, ακόμα και για κλειστοφοβικούς ασθενείς.

Με την τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτει το σύστημα μειώνει τον χρόνο της εξέτασης έως 70% με παράλληλη αύξηση της ποιότητας εικόνας, βελτιώνοντας ακόμα περαιτέρω την εμπειρία του ασθενούς.

Βιομετρική Τεχνολογία (Bio Matrix Technology)

Μοναδική βιομετρική τεχνολογία που προσαρμόζει αυτόματα την εξέταση κάθε ασθενούς σύμφωνα με την ανατομία και φυσιολογία του.

Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial intellence)

 • My Exam Assist
 • Περιλαμβάνει τις τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης my Exam Assist για τον αυτοματισμό της ροής εξέτασης, την επαναληψιμότητα και σταθερά υψηλή ποιότητα απεικόνισης.
 • Deep Resolve Reconstruction
 • Η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης και Νευρωνικών Δικτύων κατά την ανακατασκευή της εικόνας Deep Resolve, μειώνει τον χρόνο της εξέτασης έως 70% με παράλληλη αύξηση της ποιότητας εικόνας, βελτιώνοντας ακόμα περαιτέρω την εμπειρία του ασθενούς.

Βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή.

Με τον ευρύχωρο και άνετο για τον ασθενή bore των 70cm, σε συνδυασμό με την τεχνολογία μείωσης του θορύβου (Quiet Suite) και το μικρό σε μήκος τούνελ του μαγνήτη, η εμπειρία εξέτασης για τον ασθενή βελτιώνεται θεαματικά. Επιπρόσθετα, η μείωση του χρόνου εξέτασης έως 70% με τη χρήση τεχνολογίας AI, καθιστά δυνατή την εξέταση ακόμα και του πιο κλειστοφοβικού ασθενούς.

Υψηλής ποιότητας απεικόνιση

Ο Magnetom Lumina διαθέτει πολυκάναλα πηνία τελευταίας τεχνολογίας για υψηλής διαγνωστικής αξίας απεικόνιση της ανατομίας και της λειτουργίας όλων των περιοχών του ανθρώπινου σώματος. Ακόμα, η τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης Deep Resolve, μειώνει τον χρόνο της εξέτασης έως 70% με παράλληλη αύξηση της ευκρίνειας της εικόνας, βελτιώνοντας ακόμα περαιτέρω την διαγνωστική αξία της μαγνητικής τομογραφίας.
Διαθέτει δυνατότητα πραγματοποίησης όλου του φάσματος των εξετάσεων Μαγνητικής Τομογραφίας, όπως νευρολογικών, ογκολογικών, μυοσκελετικών, καρδιολογικών εξετάσεων, καθώς και ειδικές εξελιγμένες τεχνικές απεικόνισης.
Κάποιες από αυτές τις ειδικές εξετάσεις είναι:
 • Απεικόνιση εγκεφαλικών μικροαιμοραγιών και αγγειακών δυσπλασιών.
 • Μελέτη αιμάτωσης του εγκεφάλου
 • Μαγνητική Τομογραφία σε ασθενείς με συμβατά μεταλλικά εμφυτεύματα
 • Μαγνητική νευρογραφία
 • Ολοσωματική εξέταση και Whole Body Diffusion (ιδιαίτερα χρήσιμη για μεταστατικούς ασθενείς ή ασθενείς με λεμφωματική νόσο
 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη με αυξημένη ευκρίνεια και δυναμική απεικόνιση με βελτιωμένη χρονική διακριτική ικανότητα.
 • Πολυπαραμετρική Μαγνητική Μαστογραφία με αυξημένη ευκρίνεια.
 • Όλες τις μυοσκελετικές εξετάσεις με βελτιωμένη ευκρίνεια και 3D απεικόνιση
 • Όλες τις νευρολογικές εξετάσεις με βελτιωμένη ευκρίνεια, επαναληψιμότητα και 3D απεικόνιση.
 • Όλες τις ογκολογικές εξετάσεις με βελτιωμένη δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης, λόγω της Advanced Diffusion (βελτιωμένη απεικόνιση σε όλες τις εξετάσεις ακόμα και σε μη συνεργάσιμους ασθενείς
 • Μέτρηση ροής Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού.