Προσωπικά Δεδομένα

α. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

β. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf format το Έντυπο Aίτησης Άσκησης Δικαιωμάτων

γ. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε σε pdf format την αναλυτική ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης.