psifiakis_odontiatrikis_aktinologias_BLUE

Ψηφιακής Οδοντιατρικής Ακτινολογίας

Τμήμα
Ψηφιακής Οδοντιατρικής Ακτινολογίας

Η Οδοντιατρική Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) αποτελεί σήμερα την πλέον αποτελεσματική ακτινογραφική μέθοδο για την αποκάλυψη μεγάλου αριθμού
προβλημάτων των δοντιών και των γνάθων. Αποτελεί την πλέον σημαντική
τεχνολογική εξέλιξη στην τρισδιάστατη απεικόνιση της γναθοπροσωπικής περιοχής. 

Σε τι χρησιμεύει η σάρωση CBCT

Η CBCT μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε ένα πλήθος εφαρμογών για τη διερεύνηση διαφόρων γναθοπροσωπικών παθήσεων όπως:

 • Ανίχνευση παθολογιών: Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και προβολή βλαβών που αφορούν τις γνάθους και τα δόντια  όπως όγκους, κύστες ή άλλες ανωμαλίες στην περιοχή της κεφαλής και του λαιμού.
 •  Κατάσταση ιγμορείων:  Χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό και την  αξιολόγηση των παθολογιών των  ιγμορείων, όπως για παράδειγμα η ιγμορίτιδα, η βλεννογονίτιδα ή οι ρινικοί πολύποδες. 
 • Σχεδιασμός οδοντικών εμφυτευμάτων: Χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό οδοντικών εμφυτευμάτων. Η ακριβής απεικόνιση του φατνιακού οστού και των γύρω δομών, είναι ιδανική για τη μέτρηση της ποσότητας του οστού και την αξιολόγηση της ποιότητας των οστών (για να διευκολύνει για παράδειγμα τον ιατρό στην επιλογή του κατάλληλου εμφυτεύματος που θα χρησιμοποιηθεί, ή αν απαιτείται οδοντικό οστικό μόσχευμα).
 • Σχεδιασμός ορθοδοντικής θεραπείας: Χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό ορθοδοντικής θεραπείας, όπως για παράδειγμα σιδεράκια ή μασελάκια, παρέχοντας λεπτομερείς εικόνες των δοντιών και των γνάθων. Είναι ιδανική επιπλέον και για την επίδειξη π.χ. μέσω 3D μοντέλων και βίντεο που δημιουργούνται από τη σάρωση CBCT, του πλάνου θεραπείας και των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων στους ασθενείς.
 • Διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης (TMJ): Προσφέρει άριστες  πληροφορίες για την αξιολόγηση της TMJ και των γύρω δομών της, για σημεία διαταραχών ή φθοράς.
 • Ανάλυση αεραγωγών: Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των παθολογιών που σχετίζονται με τους αεραγωγούς, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στη
  θεραπεία για παράδειγμα της άπνοιας κατά τον ύπνο.
 •  Χρησιμοποιείται για  τον χειρουργικό σχεδιασμό εξαγωγής εγκλείστων – ημιεγκλείστων φρονιμιτών.
 •  Χρησιμοποιείται για  τον χειρουργικό σχεδιασμό εξαγωγής εγκλείστων δοντιών για ορθοδοντικούς λόγους.
 •  Χρησιμοποιείται για  τον χειρουργικό σχεδιασμό αφαίρεσης κύστεων των γνάθων.
 •  Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, μέτρηση και θεραπεία των όγκων των γνάθων.
 • Για επιπλέον διαγνωστικά στοιχεία για τον εντοπισμό της προέλευσης του πόνου ή της παθολογίας.

    

 Ποια είναι τα οφέλη

 • Η εστιασμένη δέσμη ακτίνων Χ μειώνει την ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα της εικόνας.
 • Μια ενιαία σάρωση παράγει μια ευρεία ποικιλία απόψεων και γωνιών που μπορούν να χειριστούν για να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κατάστασης του στόματος και της γνάθου.
 •  Η τομογραφία είναι ανώδυνη, μη επεμβατική και ακριβής.
 • Μπορεί να απεικονίζει οστά και μαλακό ιστό ταυτόχρονα. 
 • Δεν παραμένει ακτινοβολία στο σώμα του ασθενούς μετά από εξέταση CΒCT.
 • Οι ακτίνες Χ που χρησιμοποιούνται στις τομογραφίες κωνικής δέσμης δε συνδέονται με παρενέργειες.
 • Ταυτόχρονη απεικόνιση άνω και κάτω γνάθου.
 • Εικόνες υψηλής ποιότητας-ακρίβεια μετρήσεων.
 • Απεικόνιση 3ης διάστασης.
 • Δυνατότητα αποστολής της εξέτασης σε ηλεκτρονική μορφή και εξαγωγής της σε μορφή DICOM.
 • Φιλικός ακόμα και με τους πιο κλειστοφοβικούς ασθενείς.
 • Τεχνολογία αιχμής.


Ψηφιακή Κεφαλομετρική Ακτινογραφία

Είναι μια τυπική πλάγια ακτινογραφία κρανίου που προσφέρει άριστη απεικόνιση τόσο των οστών όσο και των μαλακών μορίων. Παρέχει πολύτιμες και σημαντικές πληροφορίες για τον
προσδιορισμό και την αξιολόγηση των διαφόρων ορθοδοντικών προβλημάτων καθώς επίσης και στην κατάρτιση του σχεδίου θεραπευτικής αντιμετώπισης κάθε μιας  περίπτωσης ξεχωριστά.

Ψηφιακή Πανοραμική Ακτινογραφία


Είναι μία εξαιρετικά ασφαλής και ακριβής εξέταση, που ολοκληρώνεται εντός ολίγων λεπτών. Προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τα σκληρά ανατομικά μόρια της κάτω γνάθου, συμπεριλαμβανομένων του συνόλου των δοντιών, το ιγμόρειο, τους φρονιμίτες, την κροταφογναθική διάρθρωση και τα οστά των γνάθων. Απεικονίζει ορθοδοντικές εργασίες που έχουν προηγηθεί στα δόντια του ασθενούς, όπως σφραγίσματα, ενδοδοντικές θεραπείες, άξονες, στεφάνες ακρορριζεκτομές, εξαγωγές δοντιών και τοποθετήσεις εμφυτευμάτων.
Αποτυπώνει και παρούσες βλάβες, οδοντικές αλλοιώσεις, κ.α.

Προγραμματίστε το Ραντεβού σας!

  Δείτε όλα τα
  Διαθέσιμα Τμήματα