Πυρηνικής Ιατρικής

Πυρηνικής Ιατρικής

Το τμήμα πυρηνικής ιατρικής πραγματοποιεί in vitro εξετάσεις (RIA-εργαστηριακές εξετάσεις αίματος) και in-vivo (σπινθηρογράφημα)

Σπινθηρογράφημα

Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με σύστημα γ-Camera διπλής κεφαλής της General Electric. Οι εξετάσεις που διενεργούνται καλύπτουν όλο το φάσμα στατικών, δυναμικών και SPECT μελετών. Το σπινθηρογράφημα χρησιμοποιείται ευρύτατα για την ανίχνευση μικρών περιοχών βλάβης των ιστών. Ένα ειδικό ραδιενεργό φάρμακο χορηγείται στις περισσότερες περιπτώσεις ενδοφλέβια και μερικές φορές, ο ασθενής πίνει ένα ραδιενεργό διάλυμα. Το φάρμακο αυτό διαφέρει ανάλογα με το όργανο για το οποίο γίνεται η εξέταση.

Μόλις εισαχθεί στο σώμα, το ραδιοϊσότοπο κατευθύνεται στο όργανο που πάσχει, όπου εκπέμπει ακτίνες γ (παρόμοιες με τις ακτίνες Χ, αλλά βραχύτερου μήκους κύματος), τις οποίες μπορεί να ανιχνεύσει μια γ-Camera. Στη συνέχεια, η γ-Camera τοποθετείται πίσω από το σώμα, στην περιοχή όπου βρίσκεται το υπό εξέταση όργανο. Η κάμερα αυτή λαμβάνει σήματα από το ραδιενεργό φάρμακο και στη συνέχεια μέσω υπολογιστή, γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να βγει το αποτέλεσμα της εξέτασης. Για τη διενέργεια της εξέτασης, ο εξετασθείς μπορεί να χρειαστεί να περιμένει μέχρι και 4 ώρες. Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από το είδος της εξέτασης.

Οι εξετάσεις που διενεργούνται είναι οι εξής :

  • Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (σε κόπωση και ηρεμία).
  • Οστών (απλό, 3 φάσεων και SPECT)
  • Νεφρών (στατική και δυναμική απεικόνιση) και νεφρικής λειτουργίας
  • Θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών, παρωτίδων
  • Πνευμόνων (αιμάτωσης και αέρωσης)
  • Κυστεογραφία, επινεφριδίων, ήπατος – σπληνός
  • Χοληφόρων


Εξετάσεις Αίματος με τη μέθοδο RIA

Για τον προσδιορισμό ορμονών και άλλων ουσιών στο αίμα, η μέθοδος RIA (Radio-Immuno-Assay) θεωρείται η πιο ακριβής μέθοδος μετρήσεως. Με τη χρήση των ραδιοϊσοτόπων, το τμήμα μπορεί να παρέχει εργαστηριακά αποτελέσματα αίματος με απόλυτη ακρίβεια σε σχέση με τις μικροβιολογικές μεθόδους. Απαιτείται ειδική άδεια και μηχάνημα για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών, και με βάση την καμπύλη των πρότυπων διαλυμάτων το εργαστήριο είναι σε θέση να δίνει ακριβή αποτελέσματα και όχι κατά προσέγγιση όπως με τις μικροβιολογικές μεθόδους.

Με αυτήν λοιπόν την μέθοδο ορμονολογικές εξετάσεις και νεοπλασματικοί δείκτες όπως : T3, T4, TSH, FT3, FT4, TG, Anti-TPO, Anti-TG ,CEA, AFP, CA 15-3, CA 125, CA 19-9, CA 72-4, CA 50, PSA, Free PSA, b-HCG, SHBG, Δ4-Aνδροστενδιόνη, DHEA, Προλακτίνη PRL, 17-OH-PG, PTH (Παραθορμόνη), Προγεστερόνη (PRG), Τεστοστερόνη ορού, Τεστοστερόνη ελεύθερη κ.λ.π μπορούν να μετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια. Η διαδικασία δεν χρήζει προετοιμασίας και τα αποτελέσματα δίνονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την εξέταση.