Ψηφιακής Οδοντιατρικής Ακτινολογίας

Ψηφιακής Οδοντιατρικής Ακτινολογίας

Το τμήμα οδοντιατρικής ακτινολογίας είναι εξοπλισμένο με 2 (δύο) ψηφιακούς ορθοπαντογράφους για πανοραμικές και κεφαλομετρικές λήψεις και 1 (ένα) αξονικό τομογράφο 64 τομών με προγράμματα Dental Scan, .

Συμπεριλαμβάνεται και το SCANORA 3D για εκτέλεση εξετάσεων CONE BEAM (κωνοειδούς δέσμης τομογραφία). Το τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα αυτό βοηθάει στον προγραμματισμό εμφυτευμάτων μέσω πλήρης 3D απεικόνισης της ανατομίας του σπλαγχνικού κρανίου και αξιολόγησης της κροταφογναθικής άρθρωσης.