Κυριακή Σκορδά

Κυριακή Σκορδά

Ευγενεστατες κοπέλες στην υποδοχή με άμεση προτεραιότητα σε εγκυμονούσες.Το ίδιο και οι νοσοκόμοι στις αιμοληψιες και οι γιατροί στο ακτινολογικο.
Εξαιρετική οργάνωση και ενημέρωση με γραπτό μήνυμα για τα αποτελέσματα.