Αριστούλα Αντύπα

Αριστούλα Αντύπα

Ευγενέστατο προσωπικό, άψογη ποιότητα υπηρεσιών, τυπικότατοι ως προς την τήρηση των ραντεβού, ιδιαίτερη φροντίδα του επιστημονικού προσωπικού ως προς τις ιδιαιτερότητες του ασθενή.