Ιατρικό Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό

Έμπειροι και άριστα καταρτισμένοι

Εξειδικευμένοι Ιατροί

Πέντζος Πέτρος

Ακτινολόγος

Καλαΐτζόγλου Ιωάννης

Ακτινολόγος

Μιχαηλίδης Νικόλαος

Ακτινολόγος

Τσιφουντούδης Ιωάννης

Ακτινολόγος

Σέβας Γιώργος

Ακτινολόγος

Τσικές Απόστολος

Ακτινολόγος

Γκιτέρσος Γρηγόρης

Ακτινολόγος

Βαφειάδου Ελένη

Ακτινολόγος

Δημητρίου Χρυστάλλα

Ακτινολόγος

Μαντζουράνης Αθανάσιος

Ακτινολόγος

Τόμος Κωνσταντίνος

Μικροβιολόγος

Γκιζάρη Μαρία

Μικροβιολόγος

Τσενικλίδου Ναταλία

Μικροβιολόγος

Τζεμαΐλας Αθανάσιος

Πυρηνικός Ιατρός