Ο Ασκληπιός

Ο Ασκληπιός

Ασκληπιός

Υψηλές παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες

Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ιδρύθηκε το 1976 στη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης Υγείας. Σήμερα αποτελεί έναν σημαντικό φορέα παροχής ιατρικών διαγνωστικών υπηρεσιών με βάση την πολυετή λειτουργία του, το δίκτυο διαγνωστικών εργαστηρίων που έχει αναπτύξει, την ιατρική δεοντολογία που διέπει την ιατρική επιστήμη, και τις υψηλές παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες.

φιλοσοφία

 • Συνεχή Καινοτομία.
 • Εξατομίκευση των Αναγκών του Ασθενή.
 • Ποιότητα Ιατρικών Υπηρεσιών.
 • Εξέλιξη .

σκοπός

 • Συνέπεια και Αξιοπιστία των ιατρικών γνωματεύσεων.
 • Εμπιστοσύνη της ιατρικής κοινότητας .
 • Αίσθημα βεβαιότητας και Ασφάλειας του εξετασθέντος.

λογική

 • Συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού .
 • Εκσυγχρονισμός ιατρικού εξοπλισμού
 • Διεύρυνση του φάσματος των ιατρικών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη δικτύου διαγνωστικών εργαστηρίων.
 • Συνέπεια
 • Ποιότητα
 • Αξιοπιστία
 • Εμπιστοσύνη