Τομογραφίες Κωνικής Δέσμης τώρα στο κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Τομογραφίες Κωνικής Δέσμης τώρα στο κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ

Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για όλες τις οδοντιατρικές ακτινολογικές εξετάσεις λειτουργεί πλέον το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του κοινού.

Ανταποκρινόμενο στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγελματία οδοντιάτρου το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ επενδύει συστηματικά σε κάθε νέα επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη.

Το Οδοντιατρικό Ακτινολογικό Εργαστήριο, έχοντας προσθέσει στον εξοπλισμό του το νέο προηγμένης τεχνολογίας υβριδικό ακτινολογικό οδοντιατρικό μηχάνημα GIANO της εταιρείας NewTom, παρέχει υψηλής ακρίβειας απεικονίσεις.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα παράγει:

Ψηφιακή Πανοραμική – Κεφαλομετρική (Panoramic Cephalometric x-rays) τομογραφία – ακτινογραφία, με αναλογία μεγέθυνσης περίπου 1 προς 1.

Τομογραφίες Κωνικής δέσμης (CBCT) με το πρόγραμμα NNT της εταιρείας NewTom. Ο οδοντίατρος λαμβάνει πλέον λεπτομερή απεικόνιση της άνω και κάτω γνάθου για εμφυτεύματα, κατάδειξη του ύψους και πλάτους της φατνιακής απόφυσης, απεικόνιση των σχέσεων με το κροταφικό νεύρο και καταγραφή των ανατομικών δομών των κροταφογναθικών αρθρώσεων.

Επιπλέον, το CBCT διαθέτει:

Μεγάλο πεδίο επεξεργασίας (FOV) καλύπτοντας διαγνωστικά την άνω και κάτω γνάθο.

Νέο πρόγραμμα επεξεργασίας NNT για την ανάλυση των εικόνων και την ανασύνθεσή τους σε πολλαπλά επίπεδα με κατάλογο εμφυτευμάτων με πλήρη ψηφιακή διαχείριση, επεξεργασία και αποστολή όλων των ακτινογραφιών.

Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επί θεμάτων ακτινοπροστασίας σε ευαίσθητους πληθυσμούς όπως ο παιδιατρικός, περιπτώσεις εγκυμοσύνης, ΑΜΕΑ κ.ά.

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ παραμένει για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή προγραμματισμό στη διάθεση του κοινού.

Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 27 και Δημητρίου Καραολή
Tηλέφωνο: 23010 709100 και 2310705200