Θέσεις εργασίας στον ΑΣΚΛΗΠΙΟ

Θέσεις εργασίας στον ΑΣΚΛΗΠΙΟ

Ο Ασκληπιός αναζητά προσωπικό για τις θέσεις ιατρού ακτινολόγου, χειριστή ακτινολογικών μηχανημάτων, γραμματειακή υποστήριξη. Μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας εδώ