Το Διάγνωστικό Κέντρο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ χορηγός στο 5ο Sail for Pink