Βιοχημικό

Το βιοχημικό τμήμα ασχολείται με τον προσδιορισμό-αναλυση ένζυμων, ιχνοστοιχείων και ουσιών που συμμετέχουν στις βιοχημικές διεργασίες του ανθρωπινού οργανισμού και αποτελούν, τόσο παραμέτρους υγείας του ατόμου, όσο και μέρος της διαγνωστικής της νόσου των πασχόντων. Βοήθα δηλαδή τον κλινικό ιατρό να διαγνώσει τη νόσο, να παρακολουθήσει την πορεία της, να αξιολογήσει τη θεραπευτική αγωγή και να εκτιμήσει την πρόγνωση.

Ειδικότερα, ελέγχονται ο μεταβολισμός των υδατανθράκων (γλυκόζη, καμπύλη γλυκόζης, γλυκοζυλιωμενη αιμοσφαιρίνη, μικρολευκωματίνη,) των λιπιδίων (χοληστερίνη, τριγλυκεριδια, HDL, LDL APO-A, APO-B Lp(a), ολικά λιπίδια) η ηπατική λειτουργιά (ολικά λευκώματα, αλβουμινη τρανσαμινασειες (SGOT, SGPT) gGT, alp, χολερυθρίνη), η νεφρική λειτουργιά (ουρία, κρεατινινη, λεύκωμα ούρων, ουρικό οξύ), η παγκρεατική λειτουργιά (αμυλάση όρου και ουρών), η μυϊκή και καρδιακή λειτουργία (CPK, CK-MB, LDH), η οστική λειτουργιά (ασβέστιο, φώσφορος, μαγνήσιο), οι ηλεκτρολύτες (κάλιο, νάτριο, χλώριο)_, ο μεταβολισμός του σιδήρου (σίδηρος, φερριτινη, τρανσφερρινη, TIBC), και οι συγκεντρώσεις φαρμάκων στον ορό. Οι βιοχημικές αναλύσεις επιτελούνται με την βοήθεια σύγχρονων, πλήρως αυτοματοποιημένων βιοχημικών αναλυτών της ROCHE, οι όποιοι χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό των βιοχημικών παραμέτρων τη φωτομετρία τη φθοροπολωσιμετρια, τη θολοσιμετρια, τη ποτενσιομετρια και τα ιοντοεπιλεκτικα ηλεκτρόδια.

TMHMATA